Change language:

Kluczowymi filarami polityki jakości firmy Kartpol Group są
wykwalifikowany personel, partnerskie relacje z klientami
oraz stały rozwój technologiczny przedsiębiorstwa.

Produkcja oparta jest na nowoczesnej technologii z Niemiec i Szwajcarii, przy użyciu surowców najwyższej jakości, spełniających surowe kryteria jakościowe. Produkty zgodne są z dyrektywami UE 2002/72/EC, 94/62/EC oraz 2004/12/WE.
Sam proces przebiega w sposób kontrolowany zarówno w fazie wytwarzania jak i przy ocenie gotowego produktu.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

W 2001 roku otrzymaliśmy nagrodę dla Twórcy Najwartościowszego Wydarzenia w Wołominie za znaczące inwestycje zrealizowane na terenie gminy. Fundatorem nagrody był Burmistrz Wołomina, wraz z Towarzystwem Przyjaciół Wołomina.
W 2011 roku firma została po raz szósty laureatem Gazeli Biznesu, nagrody przyznawanej dla najbardziej dynamicznie rozwijających się małych i ęrednich przedsiębiorstw. W tym samym roku zostaliśmy uhonorowani tytułem Lidera Biznesu Powiatu Wołomińskiego, potwierdzającego naszą pozycję w regionie.

POLITYKA JAKOŚCI

Otrzymany w 2019 roku certyfikat jakości ISO 9001:2015-10 wskazuje że nasze produkty są zgodne z europejskimi standardami, a produkcja prowadzona jest w sposób bezpieczny dla pracowników, lokalnej społeczności oraz środowiska naturalnego.

OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach ochrony środowiska w Spółce stosuje się następujące działania:

  • Prowadzenie selektywnej, proekologicznej gospodarki odpadami
  • Modernizacja parku maszynowego w celu zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów
  • Zamknięty i czysty cykl produkcyjny, co powoduje brak konieczności stosowania polityki zgodnej z ISO 14001
  • Zapewnienie zgodności prowadzonych procesów z obowiązującymi przepisami w zakresie korzystania ze środowiska

NA RYNKU OD 16 LAT - czyli krótko o historii firmy

Firma Kartpol Group powstała w roku 1996, jako prywatne przedsiębiorstwo bez udziału kapitału zagranicznego w odpowiedzi na wzrastające zapotrzebowanie rynku na opakowania do silikonów, akryli oraz innych mas uszczelniających używanych w przemyśle budowniczym.

W momencie rozpoczęcia działalności firma była jedynym producentem tego typu opakowań w Polsce, co zapewniało pewną pozycję na rynku krajowym. Pierwszymi klientami były firmy: Anser, Lakma, Selena oraz kilka firm z Węgier oraz Czech. Od samego początku procesu produkcyjnego firma opierała się na nowoczesnych technologiach z Niemiec i Szwajcarii, stawiając sobie za priorytet jakość swoich wyrobów.
W roku 1998 proces rozwoju nabrał dynamiki. Firma cieszyła się szerokim zainteresowaniem, rozszerzając grono swoich klientów na rynku krajowym jak i europejskim. Rosnący popyt umożliwił zrealizowanie inwestycji w nową linię produkcyjną, umożliwiającą wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu na produkowane opakowania. Zdobycie silnej pozycji w Polsce, otworzyło przed firmą nowe perspektywy w zakresie esportu. Wysoka jakość oraz konkurencyjne ceny spowodowały rozszerzenie listy klientów o firmy z Niemiec, Rosji, Estonii, Słowacji, Ukrainy i Szwecji.

Będąc do tego momentu spółką cywilna firma miała z tego tytułu pewne ograniczenia w dalszym rozwoju. Dlatego też, w 1999 roku została powołana firma Kartpol Group Sp. z o.o. , której udziałowcami zostali dotychczasowi wspólnicy spółki jawnej i do dnia dzisiejszego funkcjonuje jako spółka prawa handlowego.

Dynamiczny rozwój firmy spowodował nabycie 1,5ha terenu i w roku 2001 firma z dzierżawionych dotychczas pomieszczeń , przeniosła się do własnej siedziby w podwarszawskim Wołominie, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego. Kolejne lata stały się okresem dużych inwestycji technologicznych oraz infrastrukturalnych. Ich wynikiem było uzyskanie oraz umocnienie się dominującej pozycji Kartpol Group w Polsce oraz rynkach Europy centralnej i wschodniej. Doskonałym odzwierciedleniem szybkości wzrostu będzie dynamika obrotów, która od dnia rozpoczęcia działalności do III kwartału roku 2003 wyniosła ponad 630%. W wyniku rozwoju w 2010 roku firma zrealizowała znaczącą inwestycję. Uruchomiona została nowoczesna linia produkcyjna, zwiększająca moce wytwórcze o 30%.

Działania organizacyjne i inwestycyjne, zdobyte doświadczenie oraz jakość produktów i obsługi klienta umożliwiło firmie wejście do grona priorytetowych dostawców dla znaczących europejskich firm: Henkel, Den Braven, Krimelte, Soudal.

We wrześniu 2010 roku notowana na giełdzie spółka Suwary S.A., będąca wiodącym producentem opakowań z tworzyw sztucznych i akcesoriów samochodowych, przejęła większościowe udziały w Kartpol Group. Firma Suwary S.A. jest kontrolowana przez grupę kapitałową Wentworth, producenta form oraz opakowań z tworzyw sztucznych z siedzibą w Kanadzie. Grupa Wentworth dostarcza swoje produkty do ponad 70 krajów na całym świecie. Przychody Grupy w roku 2010 wyniosły 400 mln PLN. Synergia rozszerzy portfolio produktów firmy Suwary S.A, oraz umożliwi korzystanie z szeregu operacyjnych korzyści, co w istotny sposób powinno wpłynąć na dalszy rozwój obydwu przedsiębiorstw. Status beneficjenta europejskiego programu Innowacyjna Gospodarka będzie motorem napędowym przyszłych inwestycji, mających na celu zwiększenie mocy produkcyjnych oraz zaspokajania potrzeb rynku.
Obecnie Kartpol Group zalicza się do grona jednego z czterech największych europejskich producentów kompletnych opakowań dla silikonów i mas uszczelniających.