Change language:

KARTPOL GROUP Sp. z o.o.

ul. Łukasiewicza 11 d
PL 05-200 Wołomin
NIP 125-10-76-610

tel: +48 (22) 787 66 46
tel: +48 (22) 787 65 29
fax: +48 (22) 787 70 55

kartpol@kartpol.eu

Biuro czynne:
pon-pt 8:00 - 16:00

Magazyn:
pon-pt 6:00 - 22:00

Recepcja:
w. 112
Księgowość i kadry:
w. 106

Sprzedaż krajowa:
Aleksandra Borowska
a.borowska@kartpol.eu
w. 101

Sprzedaż zagraniczna:
Ewa Kania
e.kania@kartpol.eu
w. 111

Gospodarka magazynowa, sprzedaż:
Wioletta Dziedzic
w.dziedzi@kartpol.eu
w. 114

Dział zakupów:
Adam Łukaszewicz
a.lukaszewicz@kartpol.eu
w. 103

Produkcja i magazyn:
Maciej Świnarski
m.swinarski@kartpol.eu
mob. 602 457 745

Drukarnia:
Leszek Garbaczewski
l.garbaczewski@kartpol.eu
mob. 604 971 513

Utrzymanie ruchu:
Sławomir Dąbrowski
slawek@kartpol.eu
mob. 602 734 254

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | KRS – 000080388
Kapitał zakładowy: 55.000,00 PLN | VAT PL 125-10-76-610 | REGON-016275990